Viiteluettelo

Lähdeviitteet:

1. Suomen virallinen tilasto: Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2015 ja 2016.
2. Heinonen, Laura & Linden, Meri & Poikonen, Kiti (toim.): Amis hyvin, kaikki hyvin.
3. Pekkarinen, Elina & Myllyniemi, Sami (toim.): Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
4. Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu: Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot.
5. Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
6. Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
7. Heinonen, Laura & Linden, Meri & Poikonen, Kiti (toim.): Infograafit – Amis hyvin, kaikki hyvin.
8. Suora lainaus s.48 teoksesta Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
9. Pensonen, Sanna & Ågren, Susanna: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017.
10. Kyseessä on Liegen yliopiston tutkimus: Survey of Schools: ITC in education.
Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
11. Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
12. Pelastakaa Lapset: Maksuton koulutus on monelle liian kallis. Selvitys toisen asteen opintojen kustannuksista.
13. Pelastakaa Lapset: Maksuton koulutus on monelle liian kallis.
14. Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
15. Suora lainaus s. 84 teoksesta Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
16. Korkala, Siru: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2017.
17. Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017;
Yle, verkkouutiset: Amistaustalla kuljetaan akatemiaan edelleen harvoin, 30.6.2016.
18. Suomen virallinen tilasto: Työvoimatutkimus.
19. Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu: Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen.
20. Suora lainaus s.42 teoksesta Heinonen ym.: Amis hyvin, kaikki hyvin.
21. Tarkiainen, Lasse & Martikainen, Pekka & Peltonen, Riina & Remes, Hanna: Sosiaaliryhmien elinajanodote-erojen kasvu on pääosin pysähtynyt.
22. Maunu, Antti: Kuinka terveyttä tehdään? Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina.
23. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kouluterveyskysely 2017.
24. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Hyvinvointi ja terveyserot.
25. Heinonen ym.: Amis hyvin, kaikki hyvin.
26. Vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen aloitti 105 075 ihmistä, joista 24 459 jatkoi 9. luokan päättämisen jälkeen opiskelua ammatillisessa koulutuksessa. Aloittaneista lähes kolmannes (33 631) oli 15–19-vuotiaita.
Findikaattori: Koulutukseen hakeutuminen; Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu: Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot.
27. Heinonen, Laura & Linden, Meri & Poikonen, Kiti (toim.): Infograafit – Amis hyvin, kaikki hyvin.
28. Maunu, Antti: Kuinka terveyttä tehdään?
29. Suora lainaus s.16 teoksesta Heinonen ym.: Amis hyvin, kaikki hyvin.
30. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kouluterveyskysely 2017.
31. Heinonen ym.: Amis hyvin, kaikki hyvin.
32. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kouluterveyskysely 2017.
33. Poliisin verkkosivut: Kiusaaminen.
34. Löfström, Jan & Rantala, Jukka & Tenojoki, Anna-Maria: Kaikki hyvin? Suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja Pisatutkimuksen tulosten valossa.
35. Löfström ym.: Kaikki hyvin? Suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja Pisatutkimuksen tulosten valossa; Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kouluterveyskysely 2017.
36. Pekkarinen & Myllyniemi: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.
37. Suora lainaus opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta: Ammatillisen koulutuksen reformi.